ЕТНОЛОГІЧНА БІБЛІОТЕКА


НАРОДОЗНАВСТВО І ФОЛЬКЛОР УКРАЇНИ
(книги з етнології, нарознавства та українознавства)

Основна література

 Ковальчук О. Українське народознавство. Книга для вчителя. – К.: Освіта, 1992. – 176 с.
 Кононенко Петро. Українознавство: Підручник. — К.: Либідь, 1996.
 Кононенко Петро. Українознавство: Підручник. — К.: МАУП, 2005. – 392 с.
 Крисаченко В. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2 кн. — К.: Либідь, 1996. – Кн. 1. — 352 с.
 Крисаченко В. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2 кн. — К.: Либідь, 1997. – Кн. 2. — 464 с.
 Лепеха Т. Українознавство: Навч. посібник. – К.: Просвіта, 2005. – 376 с.
 Лозко Галина. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. – К., АртЕК, 2002. – 304 с.
 Лозко Галина. Українське народознавство. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с.
 Лозко Галина. Українське народознавство. Друге доповнене вид.: К., АртЕК, 2004.– 470 с.
 Павлюк Степан. Українське народознавство / Ред. Степан Павлюк. – К.: Знання, 2006. – 568 с.
 Савчук Б. Українська етнологія. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. – 559 с.
 Таланчук О. Українознавство: Навч.-метод. посібник. — К. : Либідь, 1998. — 247 с.
 Тараненко М. Українознавство: Посібник. — К., 1999. — 410 с.
 Якухно І. Українознавство: [навч. посібник]. — Житомир, 2006. — 164 с.
 

Додаткова література

 Антологія християнства. Хрестоматія з релігієзнавства та культурології / Упор. Галина Лозко. – К., 2009. – 504 с.
 Багалій Дмитро. Історія Слобідської України. – Х.: Основа, 1990. – 256 с.
 Баран Володимир. Баран В. Етногенез українського народу: короткий нарис. — К.: Товариство "Знання" України, 2007. — 148 c.
 Баран Володимир. Історичні витоки українського народу / В. Баран, Я. Баран. – К. Генеза, 2005. – 208 с.
 Біблия
 Бoropog А. Календар в житті народу // Сварог. – 1997. – № 5. – С. 34–39.
 Бoropog А. Писанка в моделі світоглядно-релігійнихих уявлень українців
 Бoropog А. Піст // Сварог. – К., 2001. – С. 45–47/
 Бойко А. Наше сало: історія, способи соління, страви, анекдоти. – К.: Український стіл, 2007. – 34 с.
 Боплан Г. де. Опис України / Переклад Я. Кравця, З. Борисюк. – К., 1990.
 Буґера Іван. Українське весілля на Лемківщині. – Л.: Накладом вид-ва ”На сторожі”, 1936 (В друк. ОО. Василіян у Жовкві). – 66, [2] с.
 Булашев Георгій. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях космогонічні. Українські народні погляди та вірування. – К.: Довіра, 1992. – 416 с.
 Бушак Станіслав. Козак Мамай. Феномен одного образу. – К.: Родовід, 2008. – 304 с.
 Велесова Книга / Переклад і упоряд. Г. Лозко.
 Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Бусел. – К.: Перун, 2005. – 1728 с.
 Влад Марія. Стрітеннє. Книжка гуцульських звичаїв і вірувань. – К.: Український письменник, 1992. – 223 с.
 Воропай Олекса. Воропай. Звичаї українського народу. — К.:Оберiг, 1993. — 590 с.
 Галичанець Микола. Українська нацiя. Походження i життя української нацiї з найдавнiших часiв до XI столiття. – Тернопiль: Мандріівець, 2005
 Гуржій О. Історія козацтва. Держава–військо–битви / О. Гуржій, Т. Чухліб. – К.: Арій, 2011. – 464 с.
 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? — К.: KM Academia, 1998, — 276 с.
 Дзюба О. Приватне життя козацької старшини XVIII ст. (на матеріалах епістолярної спадщини). – К.: Інститут історії України, 2012. – 347 с.
 Дмитренко Микола. Народні повір'я. – К.: Редакція часопису "Народознавство", 1997. – 68 с.
 Етнографічний вісник / Укр. Акад. Наук, Етногр. коміс.; за голов. редагув. А. Лободи та В. Петрова. – К., 1925. – Кн. 1. – [6], 94, [4] с.
 Етнографічний вісник / Укр. Акад. Наук, Етногр. коміс.; за голов. редагув. А. Лободи та В. Петрова. – К., 1926. – Кн. 3. – 184, [1] с., 10 с. нот
 Етнографічний вісник / Укр. Акад. Наук, Етногр. коміс.; за голов. редагув. А. Лободи та В. Петрова. – К., 1927-1928. – Кн. 4–6. – 199, [16], VII, 215, LXX, 147 с. : іл., ноти
 Етнографічний вісник / Укр. Акад. Наук, Етногр. коміс.; за голов. редагув. А. Лободи та В. Петрова. – К., 1928. – Кн. 7. – III, 246, 4 с.
 Етнографічний вісник / Укр. Акад. Наук, Етногр. коміс.; за голов. редагув. А. Лободи та В. Петрова. – У Київі : З друк. УАН, 1929. – Кн. 8. – 261, 12, [3] с.
 Етнографічний вісник / Укр. Акад. Наук, Етногр. коміс.; за голов. редагув. А. Лободи та В. Петрова. – У Київі : З друк. УАН, 1930. – Кн. 9. – 297, [1] с., C.13-20 : ноти
 Єльников М. Золотоординські часи на українських землях. – К.: Наш Час, 2008. – 176 с.
 Залізняк Леонід. Від склавінів до української нації. – К.: Бібліотека українця, 1997.
 Катрій Юліан. Пізнай свій обряд. – Л.: Свічадо, 2004. – 472 с.
 Ковальчук О. Українське народознавство. Книга для вчителя. – К.: Освіта, 1992. – 176 с.
 Колянківський М. Дерев'яні церкви в Україні. – Торонто: Ми і світ, 1954. – 48 с.
 Кононенко Петро. Українознавство: Підручник. — К.: Либідь, 1996..
 Коцюбинський М. Тіні забутих предків // Коцюбинський М. Повне зібрання творів.
 Лепеха Т. Українознавство: Навч. посібник. – К.: Просвіта, 2005. – 376 с.
 Лозко Галина. Іменослов. Імена слов'янські, історичні та міфологічні (2500 імен). – К.: Сварог, 1998. – 176 с.
 Лозко Галина. Іменослов. Імена слов'янські, історичні та міфологічні (2500 імен). – К.: Сварог, 1998. – 176 с.
 Лозко Галина. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. – К., АртЕК, 2002. – 304 с.
 Лозко Галина. Коло Свароже. Відроджені традиції. – Український письменник. – К., 2004. – 222 с.
 Лозко Галина. Пробуджена Енея. Європейський етнорелігійний ренесанс. – Х.: Див, 2006. – 468 с.
 Лозко Галина. Рідні імена. Слов’янський іменослов. — Тернопіль: Мандрівець, 2011. — 368 с.
 Лозко Галина. Українське народознавство. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с.
 Лозко Галина. Українське народознавство. Друге доповнене вид.: К., АртЕК, 2004.– 470 с.
 Лозко Галина. Українське язичництво. – К.: Український центр духовної культури.–1994.– 98 с.
 Маґочій Павло-Роберт. Україна. Історія її земель та народів. – Ужгород, 2012. – 800 с.
 Макаров А. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994. – 288 с.
 Матеріали до української етнології / Етногр. коміс. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові. – У Львові : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1912. – Т. 15. – 201, [2] с. : іл.
 Матеріали до української етнології / Етногр. коміс. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові. – У Львові : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1919. – Т. 19-20. – IV, 389, [1] с. : ноти, [12] арк. табл.
 Мосенкіс Юрій. Українська мова в Євразійському просторі. Трипільська генеза милозвучності та віддалені родинні зв'язки. К.: А+С, 2006. – 223 с.
 Музей народної архітектури та побуту України (путівник). – К., 2007. – 56 с.
 Музей народної архітектури та побуту УРСР: Фотопутівник / Авт.-упорядник: А. Матвієнко (керівник), С. Верговський, Н. Зозуля та інші. – К.: Мистецтво, 1981. – 94 с.
 Народна культура зраненої землі / Каталог виставки до 10-річчя аварії на ЧАЕС. – К., 1997. – 92 с., іл.
 Несен Ірина. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ – ХХ ст.). – К., 2005. – 278 с.
 Нові книги з народознавства. Фольклористика: огляди, рецензії, анотації // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 1. – С. 107-111.
 Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. — К.: Наша культура і наука, 2001. — 440 с.
 Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. — К.: Наша культура і наука, 2001. — 440 с.
 Огієнко Іван. Українська церква: Нариси з історії Української Православної Церкви: У 2 т. – К.: Україна, 1993. – Т. l–2. – 284 с.
 Огієнко Іван. "Хрестили народ..." // Огієнко І. Українська церква. – К.: Україна, 1993. – Т. 1. – С. 55-68.
 Павлюк Степан. Українське народознавство / Ред. Степан Павлюк. – К.: Знання, 2006. – 568 с.
 Петров Віктор. Походження українського народу. – К.: Феныкс, 1992. – 192 с.
 Півторак Григорій. Походження українців, росіян, булорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі "спільної колиски". – К.: Академія, 2001. — 152 с
 Програма, запитальники та методичні поради дослідникам народної культури України / Упор. Л. Орел, К. Міщенко. – К.: ІСДО, 1995. – 232 с.
 Про одружіння на Вкраїні в давніші часи / За людьми написала Марія Загірня. – К.: Вид. М. Грінченко, 1912. – 47, [1] с. – (Книжки пам’яті Насті Грінченко)
 Лепеха І. Рослини в слов'янській традиції / Авт.-уклад. І. Лепеха [та ін.]. – Одеса, [б.в.], 2007. – 76 с.
 Рижов С. Давня кераміка України / С. Рижов, Н. Бурдо, М. Відейко, Б. Магомедов. – К., 2002. – 220 с.
 Савчук Б. Українська етнологія. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. – 559 с.
 Самойлович В. Народна архітектура України в ілюстраціях. – К.: Абрис, 1999. – 281 с.
 Самойлович В. Українське народне житло (кінець ХІХ – початок ХХ століть). – К.: Наукова думка, 1972.
 Сапіга В. Українські народні свята та звичаї. К.: Знання України, 1993. — 112 с.
 Cимволічні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія). Бібліогр. матеріали з білоруської, російської та української міфології, фольклору та етнології / Уклад.: Н. Аксьонова, Ю. Полякова, М. Філон, О. Хомік; Бібліогр. ред.: С. Глибицька, С. Марченко. – Х.: ХНУ ім. В. Каразіна, 2008. – 336 с.
 Таранушенко Степан. Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України. – К.: Будівельник, 1976. – 336 с.
 Українська родина: родинний і громадський побут / Упор. Лідія Орел. – К., 2000. – 424 с.
 Українське народне мистецтво: Вбрання. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 327 с.
 Українське народне мистецтво: Живопис / Упор. Б. Бутник-Сіверський (керівник), В. Нагай, В. Самойлович. Авт. тексту Б. Бутник-Сіверський. – К.: Мистецтво, 1967. – 220 с.
 Хоткевич Гнат. Гуцули й Гуцульщина. – Нью-Йорк: Свободи, 1920. – 32 с.
 Шекерик-Доників Петро. Дідо Иванчік. – Л.: Гуцульщина, 2007. – 250 с.
 Шекерик-Доників Петро. Рік у віруваннях гуцулів. – Л.: Гуцульщина, 2007. – 179 с.
 Шухевич Володимир. Гуцульщина. – Л., 1908. – Ч. 5. – 300 с.
 


Російськомовні писемні дослідження

 Балановская Е. Русский генофонд на Русской равнине / Е. Балановская, О. Балановский. – М.: Луч, 2007.
 Бернштам Татьяна. Молодежь в обрядовой жизни русской общины ХІХ – начала ХХ в.: половозрастной аспект традиционной культуры. – Ленинград: Наука, 1988. – 276 с.
 Боплан, Гийом Левассер де. Описание Украины. – M.: Древлехранилище, 2004. – 576 с.
 «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI-XIII вв. Автор неизвестен. – М.: Издательство Московского университета. 1987. – 260 с.
 Греков Борис. Золотая Орда / Б.Греков, А. Якубовский. – М.: Госполитиздат, 1941. – 184 с.
 Когут Адольф. Знаменитые евреи, мужчины и женщины в истории культуры человечества: Биографии и характеристики великих людей настоящаго и прошлаго во всех поприщах деятельности. Перевод с немецкаго А.А.Френа. 2 тома. Одесса: Книгоиздательство М.С.Козмана, 1902-1903. 23 х 15,3 см. В двух современных полукожаных переплетах. Отличная сохранность. – Т. 1. [2], VI, 552 с., с илл.; 1 л. факсимиле.
 Когут Адольф. Знаменитые евреи, мужчины и женщины в истории культуры человечества: Биографии и характеристики великих людей настоящаго и прошлаго во всех поприщах деятельности. Перевод с немецкаго А.А.Френа. 2 тома. Одесса: Книгоиздательство М.С.Козмана, 1902-1903. 23 х 15,3 см. В двух современных полукожаных переплетах. Отличная сохранность. – Т. 2. [2], IX, 424 с., с илл.
 Костомаров Н. Очерк домашней жизни и нравов великорусскаго народа в XVI и XVII столетиях. – СПб.: 1860 – 215 с.
 Мужской сборник. – Вып. 1. Мужчина в традиционной культуре / Сост. И.А. Морозов, отв. ред. С. Бушкевич. – М., "Лабиринт", 2001. – 224 с.
 Очерки по истории еврейского народа / Под ред. С. Эттингера. – Тель-Авив: Aм овед, 1972. – 872 с.
 Пропп B. Русские аграрные праздники. Опыт историко-этнографического исследования. – 192 с.
 Российское законодательство X-XX веков: В 9-ти т. / Под общей ред. О. Чистякова. – М.: Юридическая литература, 1984. – Т. 1. Законодательство Древней Руси. – 432 с.
 Седов Валентин. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. – М.: Языки русской культуры,1999.
 Сосенко Ксенофонт. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера. – Л.: Накладом авт., 1928. – 349 с.
 Сосенко Ксенофонт. Пражерело українського релігійного світогляду (з картинами й узорами укр. вишивок). – Л.: Живі гроби, 1923. – 80 с.
 Сумцов Н. Очерки народного быта: Из этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии. – Х.: Печатное дело, 1902. – 57 с.
 Сумцов М. Слобожане: іст.-етногр. розвідка. – Х., 1918. – 238 с.
 Тополя Кирилл. Чары, или несколько сцен из народных былей и рассказов украинских. – М., 1837. – 102 с.
 Фроянов И. Рабство и данничество у восточных славян. – СПб., 1996.
 Шмелев В. Музеи под открытым небом: очерки истории возникновения и развития. – К.: Наукова думка, 1983. – 120 с.


ЕТНОЛОГІЧНІ САЙТИ, ЗАКЛАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
(адреси електронних ресурсів)

 Міністерство культури і туризму України
 Телеканал "Культура"
 Радіо "Культура"
 Національний науково-дослідний інститут Українознавства
 Сайт "Українська етнографія"
 Сайт "Український фольклор та народна творчість"
 Сайт "Українські традиції"
 Музей Івана Гончара
 Фотоальбом рідної моди
 Центр Українознавства
 Інститут Україніки. Міжнародна громадська організація
 Лабораторія фольклористичних досліджень
 Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал.
 "Українознавство" – наукове видання КНУ
 "Культура України" – електронна бібліотека
 "Моя Україна Берви" – традиційної народна пісня та музика
 "Кампот" – портал для патріота
 Україна - історія держави
 Українська Спілка
 АРАТА - український національний портал
 "Этнографическое обозрение" - журнал


УКРАЇНОЗНАВСТВО І НАРОДОЗНАВСТВО
(література, яка має з'явитися в електронній бібліотеці)

 Донцов Дмитро. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини. – К., 2005. – 568 с.
 Донцов Дмитро. Нацiоналiзм. – Л., 1926.
 Греков Борис. Золотая Орда / Б.Греков, А. Якубовский. – М.: Госполитиздат, 1941. – 184 с.
 Боплан Гийом Левассер де. Описание Украины. – M.: Древлехранилище, 2004. – 576 с.
 Грушевский Михайло. Очерк истории украинского народа. – СПб., 1906.
 Залізняк Леонід. Від склавинів до української нації. – К., 2004. – 256 с.
 Залізняк Леонід. Походження українського народу. Аналіз концепцій.
 Залізняк Леонід. Походження українців: між наукою та ідеологією. – К.: Темпора, 2008. – 104 с.
 Залізняк Леонід. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.
 Залізняк Леонід. Походження українського народу.
 Залізняк Л. Україногенез в тумані міфології: Круглий стіл експертів "Міфологізація походження українців" // Новітні міфи та фальшивки про походження українців
 Каныгин Ю. Начало и конец времен: Новый взгляд на историю. – К.: А.С.К., 2005. – 464 с.
 Міфологізація походження українців. Круглий стіл експертів
 Наконечний Є. Украдене ім'я: Чому русини стали українцями.— Л., 2001.— 400 с.
 Недяк Володимир. Україна – козацька держава. – К.: Емма, 2005. – 1216 с.
 Советская деревня глазами ВЧК—ОГОУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. – Т. 1. 1918—1922 гг. – 864 с.
 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 5 томах 1927-1939 / В.Данилов, Р.Маннинг, Л.Виола (главные редакторы). – М., 1999.
 Ульянов Н. Происхождение украинского сепаратизма. – Мадрид, 1966.
 Чайченко О. Укри-арії: Дослідження родоводу українців. – К.: Воєнне видавництво України "Варта", 2003.
 Чмихов М. Від Яйці-Райця до ідеї Спасителя. – К.: Либідь, 2002. – 432 с.
 Шелухин С. Украина — назва нашой земли з найдавнийших часив. – Прага, 1936.
 Щербакивский Ю. Формация украинськой нации. – Прага, 1942.
 Янів В. Вступний курс українознавства. – Мюнхен, 1953.
 Яценко Борис. Слово о полку Ігоревім як історичне джерело. Таємниці давніх письмен. – К., 2006.


ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ В ІНТЕРНЕТІ
(з народознавства, українознавства, етнології і краєзнавства)

 Лозко Галина. Українське народознавство. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с.
 Лозко Галина. Українське народознавство. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с.
 Лепеха Т. Українознавство: Навч. посібник. – К. : Просвіта, 2005. – 376 с.
 Мосенкіс Юрій. Українська мова в Євразійському просторі. Трипільська генеза милозвучності та віддалені родинні зв'язки. К.: А+С, 2006. – 223 с.
 Паламарчук Євген.Зорі Трипілля: Трипілля та Україна: крізь тяглість традицій до притомності нації / Є. Паламарчук, І. Андрієвський. – К.: Теза, 2009. – 144 с.


СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ
(з народознавства, українознавства, етнології і краєзнавства)

 Антощук К. З історії медицини Поділля у XVIII-XIX століттях
 Зализняк Леонид. О трипольцах, семитах и нардепах-трипольеведах // Зеркало недели. – 2004. – № 18 (493).

Яндекс.Метрика